O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA zajedno sa partnerima- novinskom agencijom BETA i Centrom za istraživanje javnih politika, zajednički implementiraju projekat LOVE (zakon, red i vrednosti) migrantima/azilantima/licima kojima je odobren azil u uživanju prava bez diskriminacije koji je finansijski podržao EU Program za razvoj civilnog društva 2015.

Ciljevi i aktivnosti projekta

Glavni cilj projekta je omogućiti održivu zaštitu migranata/tražilaca azila/lica kojima je odobren azil, protiv diskriminacije u lokalnim zajednicama u Srbiji i društvu uopšte u skladu sa vrednostima/standardima EU, kroz brojne projektne aktivnosti koje se široko bave pružanjem direktne podrške krajnjim korisnicima putem regionalnih informativnih centara migranata/azilanata i izgradnje mreže lokalnih volonterskih grupa za olakšavanje integracije, a sve u domenu pravne zaštite, psihosocijalne, interakcijske/integracijske podrške u lokalnim zajednicama, ali i promocijom i unapređenjem sistemske zaštite od diskriminacije kroz istraživanje, sveobuhvatne kampanje zagovaranja i snažnu medijsku pokrivenost. Tokom trajanja projekta od 3 godine - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, novinska agencija BETA i Centar za istraživanje javnih politika, objaviće brojne studije o politici, podneske i izveštaje koji će se zajednički promovisati kroz različite kampanje i alate za zagovaranje. Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku pomoć Evropske unije.

*Sadržaj i realizacija projekta su isključiva odgovornost Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, novinske agencije BETA i Centra za istraživanje javnih politika, a ni u kom slučaju se ne može smatrati stavovima Evropske unije.

Korisni linkovi

-Delegacija Evropske unije u Srbiji- http://europa.rs/

-EuropeAid Cooperation Office - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

-Civil Society Facility Programme 2015 - Calls for Proposals and Tenders

-Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA - http://www.azilsrbija.rs

-BETA novinska agencija - http://beta.rs/

-Centar za istraživanje javnih politika - http://www.publicpolicy.rs/

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
Komponente
Grad / Region
Serbia: (Belgrade, Nis, Kragujevac, Kraljevo and west Serbia: Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupanj, Cuprija, Despotovac, Svilajnac, Uzice, Cajetina, Cacak, Gornji Milanovac, Kraljevo, Vrnjacka Banja, Raska, Krusevac i Aleksandrovac)
EU donacija
486.240.000 €
Vreme implementacije
Implementiran od strane
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, novinska agencija BETA, Centar za istraživanje javnih politika